مشترک سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان

مشترک: سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان انقلابی قانون اساسی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد موقتا متوقف شد

دادستان دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به صدور حکم انفصال از خدمت جهت شهردار مشهد و ابلاغ آن به وی و وزارت کشور گفت که تقاضای اعاده دادرسی از سوی صولت مرتضوی ام

حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد موقتا متوقف شد

حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد موقتا متوقف شد

عبارات مهم : شهردار

دادستان دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به صدور حکم انفصال از خدمت جهت شهردار مشهد و ابلاغ آن به وی و وزارت کشور گفت که تقاضای اعاده دادرسی از سوی صولت مرتضوی امروز ارائه شده است و با پذیرش این تقاضا از سوی حاکم شرع دیوان، اجرای حکم موقتا متوقف شده است است.

فیاض شجاعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به استنکاف شهرداری مشهد از حسابرسی دیوان محاسبات حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد بعد از طی مراحل قانونی در هیات های مستشاری و دادستانی دیوان صادر شد و بعد از قطعیت به وسیله اجرای احکام به وی و مقام بالادستی اش که وزارت کشور است ابلاغ شد.

حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد موقتا متوقف شد

دادستان دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: در این مرحله آقای مرتضوی تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرد که با قبول تقاضای وی از سوی حاکم شرع دیوان در جلسه فوق العاده امروز، اجرای حکم موقتا متوقف شد و من دستور توقف اجرا را دادم.

وی افزود: در چنین شرایطی یا حکم صادره تایید می شود یا رای تازه صادر خواهد شد.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به صدور حکم انفصال از خدمت جهت شهردار مشهد و ابلاغ آن به وی و وزارت کشور گفت که تقاضای اعاده دادرسی از سوی صولت مرتضوی ام

به گزارش ایسنا، شهرداری مشهد در تصویر العمل به خبر محکومیت صولت مرتضوی به انفصال از خدمت از سوی دیوان محاسبات گفته بود که این حکم به شهردار ابلاغ نشده و صرفاً یک رای اولیه بوده است.

واژه های کلیدی: شهردار | شهرداری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs