مشترک سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان

مشترک: سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان انقلابی قانون اساسی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مجلس عنوان بازداشت اخیر دانشجویان را بررسی می‌کند / فاطمه سعیدی

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت که بازداشت اخیر دانشجویان را از طریق وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند.

مجلس عنوان بازداشت اخیر دانشجویان را بررسی می‌کند / فاطمه سعیدی

فاطمه سعیدی: مجلس عنوان بازداشت اخیر دانشجویان را بررسی می کند

عبارات مهم : بازداشت

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت که بازداشت اخیر دانشجویان را از طریق وزارت اطلاعات پیگیری می کند.

فاطمه سعیدی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه پیگیر عنوان بازداشت اخیر دانشجویان هستم، گفت: در این باره از وزیر اطلاعات توضیح می خواهم که علت بازداشت این دانشجویان چه بوده است.

مجلس عنوان بازداشت اخیر دانشجویان را بررسی می‌کند / فاطمه سعیدی

وی همچنین گفت که از وزیر اطلاعات راجع به ضابط قضایی که دانشجویان را بازداشت کرده توضیح خواهد خواست.

در طول چند روز گذشته تعدادی از دانشجویان بازداشت شده است اند.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت که بازداشت اخیر دانشجویان را از طریق وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند.

واژه های کلیدی: بازداشت | اطلاعات | روز گذشته | دانشجویان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs