مشترک سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان

مشترک: سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان انقلابی قانون اساسی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری کسی از سالن بیرون نشده است ، رهنما فقط بابت عکاسی با فلش اعتراض کرد، تو

روابط عمومی تئاتر دیگری :من خبر اخراج دختر محجبه به وسیله بهاره رهنما را قویاً تکذیب می‌کنم و اصلاً چنین اتفاقی نیافتاده است و متاسفانه نمی‌دانیم این خبر از کجا

کسی از سالن بیرون نشده است ، رهنما فقط بابت عکاسی با فلش اعتراض کرد، تو

توهین بهاره رهنما به دختر محجبه کذب محض است/رهنما فقط بابت عکاسی با فلش اعتراض کرد/کسی از سالن بیرون نشده است

عبارات مهم : عکاسی

روابط عمومی تئاتر دیگری :من خبر اخراج دختر محجبه به وسیله بهاره رهنما را قویاً تکذیب می کنم و اصلاً چنین اتفاقی نیافتاده است و متاسفانه نمی دانیم این خبر از کجا ساخته شده است است.

علی ژیان روابط عمومی نمایش “دیگری” به کارگردانی “بهاره رهنما” در گفت و گو با میزان، درخصوص اخبار انتشار یافته در مورد واکنش‌ها توهین آمیز بهاره رهنما با یک دختر محجبه در حین اجرای نمایش گفت: من این خبر را قویاً تکذیب می کنم و اصلاً چنین اتفاقی نیافتاده است و متاسفانه نمی دانیم این خبر از کجا ساخته شده است است.

کسی از سالن بیرون نشده است ، رهنما فقط بابت عکاسی با فلش اعتراض کرد، تو

وی به همین جهت ادامه داد: اتفاق به این صورت است که بهاره رهنما در طول روند اجرای نمایش به خانمی که با دوربین عکاسی و با فِلَش عکاسی می کردند اعتراض کردند ولی اینکه این قضیه مبنی بر حجاب شخص بوده و یا اینکه فرد از سالن اخراج شده است کاملاً بی اساس است.

این روابط عمومی تئاتر خاطرنشان کرد: دیروز این مساله را با بهاره رهنما مطرح کردم و وی هم گفت که آیا باید بابت خبری که حقیقت ندارد واکنشی نشان دهم.در اجرای یکشنبه شب اعتراض رهنما زیاد به مسئولینی بود که از عکاسی که هنوز از اصول اولیه کار آگاه نیست جهت عکاسی استفاده کرده بودند.

روابط عمومی تئاتر دیگری :من خبر اخراج دختر محجبه به وسیله بهاره رهنما را قویاً تکذیب می‌کنم و اصلاً چنین اتفاقی نیافتاده است و متاسفانه نمی‌دانیم این خبر از کجا

واژه های کلیدی: عکاسی | نمایش | اعتراض | بهاره رهنما | روابط عمومی | دوربین عکاسی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs