مشترک سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان

مشترک: سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان انقلابی قانون اساسی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

برنامه ناسا جهت دور کردن خطر برخورد سیارک‌ها به زمین

دانشمندان ناسا به طور جدی در پی حفاظت زمین از برخورد سیارک‌ها و دور کردن انها از مدار زمین هستند. برنامه ناسا جهت دور کردن خطر برخورد سیارک ها ..

ادامه مطلب

ساخت شنل تازه نامرئی جهت نظامیان روسیه

رسانه های روسیه گزارش دادند، تولید شنلی تازه جهت نامرئی ساختن نظامیان روسیه در مناطق جنگی شروع شده است است. ساخت شنل تازه نامرئی جهت نظامیان رو..

ادامه مطلب